ירושלים, מרפאת השר"פ, הדסה עין  כרם 3811* , 02-6778899

מאמרים